Door 1 euro maandelijks te doneren, kunt u het lot van een dakloze keren!

Iedereen is waardevol!

Helpt u mee? Ze hebben uw steun hard nodig! Elke steun en bijdrage is kostbaar en welkom. Dank u wel!

Steun

We bieden een luisterend oor, slaan soms een arm om iemand heen of verwijzen bij problematiek door naar professionele hulp.

Bouw met ons mee

We delen ook de visie om een “Activiteitenfaciliteit”

te hebben waar daklozen kunnen werken en producten kunnen maken om te verkopen

Stichting De Vriend Den Haag


Stichting De Vriend is een Christelijke welzijnsorganisatie die werkt vanuit de liefde van Christus Jezus. Ons team van vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor alle thuis- en daklozen. Meer

Een dagelijkse maaltijd

Douche en toilet gelegenheid

Was en droog gelegenheid

Brede ondersteuning bij problematiek

Jezus zei:

"35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.' 37 Deze goede mensen zullen vragen: 'Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven?

Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?' 40 Ik zal tegen hen zeggen: 'Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij

.

Jezus zei:

"35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.' 37 Deze goede mensen zullen vragen: 'Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven?

Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?' 40 Ik zal tegen hen zeggen: 'Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij

.