Steun Ons.

QR Code Devriend

Vrijwilliger worden

We verwelkomen altijd vrijwilligers die in hun hart de bereidheid hebben om een deel van hun tijd, energie en werk te besteden aan de activiteiten van De Vriend: koken/hulp in de keuken, kleding, administratie, fondsenwerving, enz….

We zijn momenteel gericht op Den Haag, maar we zijn open en bereid om hulp aan te bieden aan vrijwilligers die in hun hart soortgelijke activiteiten willen starten in hun woonplaats elders in Nederland, en om zo deel uit te maken van Stichting De Vriend.

Jezus zei:

"35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.' 37 Deze goede mensen zullen vragen: 'Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven?

Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?' 40 Ik zal tegen hen zeggen: 'Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij

.