Steun Ons.

QR Code Devriend

Visie Stichting De Vriend

Stichting De Vriend is een Christelijke non-profit welzijnsorganisatie. Onze doelgroep en focus zijn de dak- en thuislozen.Stichting De Vriend is er van overtuigd dat de dak en thuislozen een goede kans maken om terug te keren in de maatschappij, als er zorg is voor hun gehele welzijn. Dak- en thuislozen willen hun waardigheid terug. Geen van hen had ooit de droom dakloos te worden. Hier gaat veel leed en problematiek aan vooraf. Wij zijn begonnen in Den- Haag maar hebben een visie voor meerdere steden.

Wat Wij Doen

Wij evangeliseren, geven een knuffel ( velen hebben dit al jaren niet gehad) , bidden met hen, delen een gezonde maaltijd uit en extra’s o.a vitaminen, kleding, sneakers, jassen, ondergoed, sokken, slaapzakken e.d en daarnaast alles wat betreft de hygiëne. Daarnaast verzorgen wij kleine wondjes en gaan wij indien nodig mee naar

het ziekenhuis en zoeken gedetineerden op.

Onze visie is een pand met keuken, opslag, douches en ruimte voor Bijbelstudie, Alpha cursus, filmavonden en events voor en ten behoeve van de dak en thuislozen. En een klein kantoortje van waaruit wij meteen hulp kunnen bieden vanuit ons netwerk en de juiste organisaties in kunnen schakelen die hun expertise kunnen inzetten bij verschillende soorten problematiek. Ook hebben wij ideeën voor dagbesteding.

Wij zouden graag zien in de nabije toekomst dat er een groepje vrijwilligers met doorzettingsvermogen, met liefde voor Jezus onder de vlag van Stichting De Vriend, het zelfde zouden bieden als wij nu bieden in Den Haag. Dan wel in een andere stad waar dezelfde nood is voor de dak ook thuislozen. Onze droom is, Stichting De Vriend door heel Nederland.De liefde van God moet zichtbaar zijn in onze werken, en wij oordelen niet.

Mattheus 25:35-40

Jezus zei:

"35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.' 37 Deze goede mensen zullen vragen: 'Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven?

Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?' 40 Ik zal tegen hen zeggen: 'Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij

.