Steun Ons.

QR Code Devriend

Wereld Daklozendag 2021

We danken de Heer voor Zijn voorzieningen en dank aan onze vrijwilligers, onze trouwe donateurs die dit mede mogelijk maken 😍.

De daklozen hebben gedebatteerd met de aanwezige politieke partijen. Er was veel begrip voor hun problemen.

Jezus zei:

"35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.' 37 Deze goede mensen zullen vragen: 'Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven?

Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?' 40 Ik zal tegen hen zeggen: 'Toen u dit voor ÊÊn van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij

.